Moje koty

IC PL*Forest Eyes Niri

Portret

Galeria

Data urodzenia: 17 Stycznia 2021
Rasa: nfo
Kolor: ns 09 22
Rodowód:
Oceny:

6 x ex 1 https://pawpeds.com/db/?a=p&ids=3%3A1202047%3B2%3A1202046&g=4&p=nfo&date=iso&o=ajgrep&fbclid=IwAR1fn62DSvicgDfDEHta_i_Hs1V_2F4MeLaz2N6p1yNExqMMtbYOgjxmJSY
Tytuły:

International Champion
Rodzice
Ojciec

Portret
SC Aragon von der Gehlen Bieke*D
Matka

Portret
IC PL* Forest Eyes Sileya