Moje koty

GIC PL*Forest Eyes Zimba

Portret

Galeria

Data urodzenia: 20 Listopada 2021
Rasa: nfo
Kolor: nts 24 - amber silver tabby
Rodowód:
Oceny:

6x ex1 4x Nom Bis 3x BIS Adult Male kat II 3x Biv https://pawpeds.com/db/?a=p&ids=3:1505793;2:1505783&g=4&p=nfo&date=iso&o=ajgrep
Tytuły:

Champion International Champion Grand International Champion
Rodzice
Ojciec

Portret
IC NO*Havstrilens Santana
Matka

Portret
SC Lulu Luchs Skien *D